عرضه اولیه فعال

16,500,000 تومان / 30,000,000 تومان 55.00%
خنثی 1552 روز باقی مانده
16,500,000 تومان / 30,000,000 تومان 55.00%
خنثی 1350 روز باقی مانده
16,500,000 تومان / 30,000,000 تومان 55.00%
خنثی 1470 روز باقی مانده

عرضه اولیه آینده

16,500,000 تومان / 30,000,000 تومان 55.00%
خنثی 19166 روز باقی مانده
16,500,000 تومان / 30,000,000 تومان 55.00%
خنثی 476 روز باقی مانده
16,500,000 تومان / 30,000,000 تومان 55.00%
خنثی 1427 روز باقی مانده

عرضه اولیه پایان یافته

16,500,000 تومان / 30,000,000 تومان 55.00%
خنثی 1406 روز باقی مانده
16,500,000 تومان / 30,000,000 تومان 55.00%
خنثی 1462 روز باقی مانده
16,500,000 تومان / 30,000,000 تومان 55.00%
خنثی 1469 روز باقی مانده

مشتریان خود را بشناسید

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است