درباره ما

8,200+ امتیاز 5 ستاره
img
img
img

دانشجوی دوره 4,000+

هدف ما دسترسی شما به آموزش بهتر

قالب اجوکال یکی از بهترین قالب های ساخته شده با لرن دش و توتور و لرن پرس میباشد که هماهنگی کامل با صفحه ساز المنتور دارد . این قالب طراحی سال ۲۰۲۲ با سرعت بالا و قابلیت های منحصر به فرد می باشد.

  • سازمان خود را ارتقا دهید
  • دسترسی به بیش از 100 هزار دوره آنلاین
  • جدیدترین مهارت ها را بیاموزید
تماس با ما

مورد اعتماد 100 بهترین شرکت جهان

img
img
img
img
img
img

بازخورد
شرکت کننده های دوره

قالب اجوکال یکی از بهترین قالب های ساخته شده با لرن دش و توتور و لرن پرس میباشد که هماهنگی کامل با صفحه ساز المنتور دارد . این قالب طراحی سال ۲۰۲۲ با سرعت بالا و قابلیت های منحصر به فرد می باشد.

علی حاج محمدی

Student @Educal University

قالب اجوکال یکی از بهترین قالب های ساخته شده با لرن دش و توتور و لرن پرس میباشد که هماهنگی کامل با صفحه ساز المنتور دارد . این قالب طراحی سال ۲۰۲۲ با سرعت بالا و قابلیت های منحصر به فرد می باشد.

محسن حبیبی

Student @Educal University

قالب اجوکال یکی از بهترین قالب های ساخته شده با لرن دش و توتور و لرن پرس میباشد که هماهنگی کامل با صفحه ساز المنتور دارد . این قالب طراحی سال ۲۰۲۲ با سرعت بالا و قابلیت های منحصر به فرد می باشد.

سهلا شمس

Student @Educal University
img
img
img

قالب اجوکال یکی از بهترین قالب های ساخته شده با لرن دش و توتور و لرن پرس میباشد که هماهنگی کامل با صفحه ساز المنتور دارد . این قالب طراحی سال ۲۰۲۲ با سرعت بالا و قابلیت های منحصر به فرد می باشد.

چرا من را انتخاب می کند

ابزار برای معلمان و زبان آموزان

قالب اجوکال یکی از بهترین قالب های ساخته شده با لرن دش و توتور و لرن پرس میباشد که هماهنگی کامل با صفحه ساز المنتور دارد . این قالب طراحی سال ۲۰۲۲ با سرعت بالا و قابلیت های منحصر به فرد می باشد.

img
X