رویداد

img
22 فروردین 1401 22 فروردین 1401 تهران . میدان ولیعصر

کارگاه های خلاقیت تجاری

22 فروردین 1401 10:30 am - 1:30 pm تهران . میدان ولیعصر

مبانی بهداشت جهانی

22 فروردین 1401 9:00 am - 5:00 pm تهران . میدان ولیعصر

کنفرانس روز جهانی آموزش

22 فروردین 1401 12:00 am - 2:30 pm تهران . میدان ولیعصر

کنفرانس تحول دیجیتال

img

قالب اجوکال یکی از بهترین قالب های ساخته شده با لرن دش و توتور و لرن پرس میباشد که هماهنگی کامل با صفحه ساز المنتور دارد . این قالب طراحی سال 2022 با سرعت بالا و قابلیت های منحصر به فرد می باشد.

Jason Response

UX Designer
img

قالب اجوکال یکی از بهترین قالب های ساخته شده با لرن دش و توتور و لرن پرس میباشد که هماهنگی کامل با صفحه ساز المنتور دارد . این قالب طراحی سال 2022 با سرعت بالا و قابلیت های منحصر به فرد می باشد.

Jason Response

UX Designer
X