نمونه کارها

فیلتر:

قدرت پادکست

طراحی, مربیگری

مد و لوکس

مربیگری, مشاوره

UI UX طراحی

طراحی, کتاب

آموزش پایه

طراحی, مربیگری

X